Amersfoort, de mantelmadonna en de koning

Het Onze-Lieve-Vrouwe-plein was op koningsdag de locatie van 100 ‘lieve vrouwen’, afkomstig uit de wereld van zorg en geloof. Ik zou Maria eigenlijk niet zozeer een ‘lieve vrouw’ willen noemen, meer een sterke en indrukwekkende vrouw. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Het koninklijk gezelschap nam plaats voor een kort gesprek en ik besloot om prinses Marilène naast mij aan tafel te vertellen wat ze zag op de deuren van de grote toren. Ik vind het namelijk een van de mooiste beelden van Amersfoort: de enorme bronzen ‘mantelmadonna’.

mantelmadonna, Pelgrimsdeur van de Onze Lieve Vrouwetoren

mantelmadonna, 1480

Een mantelmadonna is een Middeleeuwse afbeelding van Maria die als een moeder haar wijde mantel openhoudt zodat alle mensenkinderen eronder kunnen schuilen. In 2014 heeft Eric Claus dit oude thema opgepakt en verbonden met de Amersfoortse geschiedenis. Denk aan de stroom van Belgische vluchtelingen die hier een onderdak vonden in de Eerste Wereldoorlog. Denk ook aan van de groei van Amersfoort als pelgrimsstad, door het wonder met een Mariabeeldje, het Mirakel van Amersfoort. Een ontroerend beeld, en een statement dat getuigt van een krachtig ideaal. Ja, laat Amersfoort er als stad zijn voor mensen die beschutting nodig hebben. Laat Amersfoort zijn als een lieve vrouw, als een moeder die al haar kinderen beschermt en ze beschutting biedt binnen haar stadsmuren en in haar gemeenschap.

Ik heb de afgelopen jaren al een paar keer voor die toren gestaan met een grote mensenmenigte om stilte in acht te nemen voor slachtoffers van rampen en moordpartijen. Dan sta je oog in oog met die mantelmadonna als voorbeeld en opdracht voor ons Amersfoorters, lieve vrouwen en lieve mannen!

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken