Basistraining voor vrijwilligers en professionals

Als stadsdominee ben ik ‘ambassadeur’ van de kerk. Alle wijsheid en barmhartigheid breng ik graag voor het voetlicht, maar ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen voor de zwarte bladzijdes van de kerk. Een van die zwarte bladzijdes is ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’. Eeuwenlang heeft de kerk en de maatschappij weggekeken, maar de #MeToo beweging maakt duidelijk dat we niet meer kunnen doen alsof deze ongemakkelijke waarheid in de kerk niet bestaat. Er zijn pastores (of ouderlingen, diakenen of jeugdleiders) die grenzen overschrijden en daarmee veel kwaad aanrichten. Dat is de realiteit. Daarom is het belangrijk dat beroepskrachten en vrijwilligers in de kerk met elkaar nadenken over macht en over grenzen. Zo wordt een integer klimaat in een kerkelijke gemeenschap bevorderd.

Als stadsdominee volgde ik daarom in 2020 een opleiding bij SMPR, het expertisecentrum Seksueel misbruik in pastorale relaties. Omdat kennis preventief werkt maakte ik trainingsmateriaal voor vrijwilligers en professionals in de kerk. Hiermee kan in één dagdeel de benodigde basiskennis worden opgedaan.

Mijn hoop is dat als predikant, gemeenteleden, kerkenraad of beleidsgroep weten wat ‘seksueel misbruik in pastorale relaties’ is en hoezeer het mensen raakt, zij alerter kunnen zijn op signalen van misbruik, en beter kunnen reageren op vragen en meldingen. Want misbruik is geen zaak tussen dader en slachtoffer alleen, het raakt het vertrouwen van de hele gemeente.

Deze materialen (pdf met beschrijving van inhoud en leerdoelen en een powerpoint) mogen daarom vrij gedownload en gebruikt worden.

 
Opzet & achtergronden, leerdoel, doelgroep van de training: eindwerkstuk-smpr-training-preventie-dec-2021

Interview op de landelijke website van de Protestantse Kerk Nederland

 

Veilige kerk

Te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag?

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact met het SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk) opnemen. Dat mag ook anoniem. Daar vindt u professionele vertrouwenspersonen die willen luisteren en begeleiden en hulp bieden. Begeleiding kan per mail, telefoon of  door een afspraak voor ontmoeting te maken. Kijk op www.smpr.nl . 

SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.

joris-en-draak

Sint Joris bestrijdt het kwaad (de draak)

Start met typen en druk op Enter om te zoeken