Hoe werkt een stadsdominee?

In een aantal steden is een stadsdominee actief, soms ook wel stadspredikant of stadspastor genoemd. Diederiek van Loo is als stadsdominee aangesteld door de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Ze is aanspreekpunt en verbindende schakel tussen mensen, organisaties, bedrijven, besturen en kerken. Ze is dus niet alleen in kerken, maar ook buiten de kerken werkzaam. Een stadsdominee is er voor alle inwoners van de stad: gelovig, niet gelovig of zoekend. Alle activiteiten vind je hier.

De stadsdominee heeft haar werkterrein op het gebied van inspiratie, educatie en zielzorg. En dat op verschillende niveaus: individueel, op niveau van organisaties/verenigingen/kerken en op stedelijk en beleidsmatig niveau. Ze werkt graag samen met verschillende organisaties.

De stadsdominee heeft een adviescommissie. Dit zijn mensen uit de verschillende wijkgemeentes van de PGA.

Moet ik een gesprek met de stadsdominee betalen?

Nee, dat hoeft niet. Een gesprek met de stadsdominee is gratis. Het is een aanbod dat voor iedereen open staat.
Als je graag wat terug wilt doen, kan dat in de vorm van een gift op rekeningnummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.
(ANBI-status). Door zo’n gift, hoe groot of klein ook, maak je het mogelijk dat Amersfoort een stadsdominee heeft die er voor iedereen kan zijn.

Voor uitvaarten, trouwvieringen en lezingen rekenen we overigens wel een tarief.

Kan ik bij de stadsdominee terecht met persoonlijke vragen?

Ja! Je kunt bij de stadsdominee terecht voor individueel gesprek en voor zielzorg. Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert. De stadsdominee is daarvoor beschikbaar. Wie je ook bent en wat je ook bezighoudt, je kunt een afspraak maken voor een gesprek. We treffen elkaar dan in de kerk (Langestraat 61) of in de Kuiperij Meester (Hellestraat 7).
Het kan goed doen om je hele verhaal een keer te vertellen, aan iemand die luistert, niet oordeelt, desgewenst meedenkt en doorvraagt. Bij zo’n gesprek mag alles gezegd worden, ook wat je altijd verzwegen hebt, waar je je voor schaamt, of wat zo’n pijn doet, je zorgen, je twijfels, je hoop. De taak van de pastor bestaat erin dat zij luistert en meekijkt naar jouw (levens)verhaal en daarover nadenkt, samen met jou. Vanuit haar eigen professionaliteit helpt ze om een weg te zoeken door het leven met mensen en het leven met God. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet, lid van een kerk of niet.
Als dominee heeft zij strikte geheimhoudingsplicht en je verhaal is dus veilig bij haar. Er is niets dat je niet zou kunnen vertellen als je dat wilt.

Maar ook kun je aan de stadsdominee vragen stellen over religie en levensbeschouwing. Of advies vragen over de kerken in Amersfoort, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een eetgroep, een bijbelstudiegroep, een kerkelijke gemeenschap of een gezellige activiteit op eerste kerstdag.
Maak een afspraak, of loop binnen op vrijdagmorgen (10-12 uur) in de Amersfoortse Zwaan, Langestraat 61. Daar kun je de stadsdominee privé spreken, zonder afspraak.

Kan ik bij de stadsdominee terecht voor trouwen, dopen of begraven?

Ja! Wil je je kind laten dopen of wil je zelf gedoopt worden? Ga je trouwen en wil je je een zegen vragen over jullie trouwbelofte?  De stadsdominee vertelt graag over de mogelijkheden. Ook kun je vragen om een individuele zegen, bijvoorbeeld aan het begin van een moeilijke tijd of juist erna, als je leven weer wat minder hectisch is geworden.

Hoe werkt de stadsdominee samen in de stad Amersfoort?

Diederiek van Loo is hoort als stadsdominee bij de Protestantse Gemeente Amersfoort. Zij is ook lid van het Bondgenotenoverleg, een initiatief van de teamchef politie en de beleidsregisseur diversiteit van de gemeente Amersfoort. Zij werkt samen met de diaconie rondom maatschappelijke vraagstukken, en is betrokken bij de Raad van Kerken in Amersfoort  en het GroteStedenBeraad en het Citykerk Netwerk in Nederland.  Zij staat altijd open voor samenwerking met organisaties, bedrijven, verenigingen en individuele samenwerkingspartners.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken