Wat is een stadsdominee?

Een stadsdominee is wel ‘van de kerk’ maar niet van één bepaalde kerk. Het verschil tussen een stadsdominee en een ‘gewone’ dominee is dat de stadsdominee geen eigen gemeente heeft. Dat betekent dat ze meer dan haar collega’s de handen vrij heeft om daar te zijn waar ze iets kan toevoegen en er te zijn  voor mensen die vragen hebben.

In een aantal steden is een stadsdominee actief, soms ook wel stadspredikant of stadspastor genoemd. Diederiek van Loo is als stadsdominee aangesteld door de Protestantse Gemeente Amersfoort. Zij is aanspreekpunt en verbindende schakel tussen mensen, organisaties, bedrijven, besturen en kerken en werkt graag samen op gebied van inspiratie, educatie en zielzorg.
Een stadsdominee werkt dus zowel in als buiten de kerken. Zij is er voor alle inwoners van de stad: gelovig, niet gelovig of zoekend. “Je hoeft niet te geloven om met mij in gesprek te gaanIk geloof in de kracht van samen. Diversiteit in combinatie met goede wil is vaak vruchtbaar en altijd verrassend.”

De stadsdominee stelt in het publieke domein zonder schroom, maar ook zonder betweterigheid, godsdienst en levensbeschouwing aan de orde. Want religie mag uitdagend zijn, kritisch en troostrijk.

Waar hoort de stadsdominee bij?

De stadsdominee maakt deel uit van heel diverse netwerken. Bijvoorbeeld:

  • De stadsdominee is als maatschappelijk ondernemer aangesloten bij Matchpoint, zinvol zaken doen 
  • De stadsdominee is lid van de Bondgenoten, als vertegenwoordiger van de kerken in het overleg met teamchef politie en beleidsregisseur diversiteit.

Adviescommissie

Uiteraard doet de stadsdominee niet alles alleen. Er zijn wisselende helpers en meedenkers bij ieder project. Vaak komen projecten tot stand in samenwerking met andere partners, of andere kerken.

Twee keer per jaar komt de adviescommissie van de stadsdominee bij elkaar. De commissie bestaat uit ongeveer tien mensen, sommigen afkomstig uit verschillende wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Amersfoort, anderen uit bedrijven of bewegingen. Zij denken mee met de grote lijnen, zijn de ambassadeurs van het project stadsdominee of helpen met fondsenwerving.

Diederiek van Loo is sinds 2018 actief als stadsdominee in Amersfoort. RTV Utrecht wandelde met haar door de stad en sprak over haar rol om mensen in de stad ook met het verrijkende spirituele erfgoed in contact te brengen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X