Hoe werkt een stadsdominee?

In een aantal steden is een stadsdominee actief, soms ook wel stadspredikant of stadspastor genoemd. Diederiek van Loo is als stadsdominee aangesteld door de Protestantse Gemeente Amersfoort. Ze is aanspreekpunt en verbindende schakel tussen mensen, organisaties, bedrijven, besturen en kerken.
Ze is dus niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerken werkzaam. Een stadsdominee is er voor alle inwoners van de stad: gelovig, niet gelovig of zoekend.

De stadsdominee werkt graag samen op gebied van inspiratie, educatie en zielzorg. En dat op verschillende niveaus: individueel, op niveau van organisaties/verenigingen/kerken en op stedelijk en beleidsmatig niveau. Hieronder geef ik van alle drie de niveau’s een voorbeeld.

Wat kan de stadsdominee doen bij individuele vragen?

Mensen kunnen bij de stadsdominee terecht voor individuele coaching/counseling/zielzorg. Maar ook kun je vragen stellen over levensbeschouwing of de kerken, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een bijbelstudiegroep, een kerkelijke gemeenschap of een gezellige activiteit op eerste kerstdag. Heb je vragen? Maak dan een afspraak, of loop binnen bij het spreekuur in de Kuiperij of zaterdags in de Amersfoortse Zwaan.

Moet ik een gesprek met de stadsdominee betalen? Nee, dat hoeft niet. Het is een aanbod dat voor iedereen open staat. Als je graag wat terug wilt doen, kan dat in de vorm van een gift op rekeningnummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.
(ANBI-status). We zijn er heel blij mee, want door zulke giften maak je het ons mogelijk om het werk voor de stad te blijven doen.
Voor uitvaarten, trouwvieringen en lezingen rekenen we overigens wel een tarief.

Ben je nieuw in Amersfoort?  Misschien ben je net naar Amersfoort verhuisd en zoek je een nieuwe kerk. Of misschien heb je de afgelopen jaren geen kerk meer bezocht, maar sta je hier wel voor open. Je bent in alle kerken welkom om de dienst te bezoeken. Maar je kunt ook in een gesprek met de stadsdominee over geloof en kerk verkennen wat je zou willen en welke kerk waarschijnlijk het beste bij jou en jouw situatie past.

Op een kruispunt in je leven? Doop, huwelijk, (reis)zegen. Wil je een kind laten dopen of denk je zelf na over de doop? Ga je trouwen en wil je je een zegen vragen over jullie trouwbelofte?  De stadsdominee vertelt graag over de mogelijkheden. Ook kun je vragen om een individuele zegen, bijvoorbeeld aan het begin van een moeilijke tijd of juist erna, als je leven weer wat minder hectisch is geworden.

Wat kan de stadsdominee betekenen voor kerken, verenigingen en bedrijven?

De stadsdominee is zichtbaar in de stad en op de media, en daardoor worden alle kerken meer zichtbaar. Zo kan de stadsdominee een verbindende schakel en aanspreekpunt zijn voor alles wat de kerken betreft. Diederiek van Loo trad op bij een lezing van het Humanistisch Verbond (september 2018), bij een bijeenkomst van Keiroze (januari 2019), en bij het Rabobank Amersfoort Jazzfestival (mei 2018/2019). Zij maakt ook deel uit van Matchpoint, zinvol zaken doen, om samenwerking te zoeken tussen ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Amersfoort. Diederiek van Loo gaat graag in gesprek met scholen die meer willen met levensbeschouwelijke kennis en/of hun identiteit, of met bedrijven die zoeken naar de ziel en bezieling in hun onderneming.

Wat kan de stadsdominee betekenen op stedelijk en beleidsmatig niveau?

Diederiek van Loo is lid van het Bondgenotenoverleg, een initiatief van de teamchef politie en de beleidsregisseur van de gemeente Amersfoort. Zij werkt samen met de diakonaal opbouwwerker rondom maatschappelijke vraagstukken.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X